Norsk Gideon


Vitnesbyrd - bl.a. på video

Misjonsopprop

 

 

 


Norsk Gideon
Baker Østbys v. 5
Postboks 17
N-1309 Rud

E-post: post@gideon.no
Telefon: +47.67139520
Fax: +47.67139991

Å gjøre Guds ord tilgjengelig

 

Norsk Gideon er en organisasjon som deler ut gratis Bibler og Nytestamenter til utvalgte steder og grupper.

Norsk Gideon er en del av den verdensvide organisasjonen The Gideons International som nå er representert i 194 land og trykker på over 80 språk.

Hele arbeidet er basert på frivillig innsats.

For mer informasjon,- bruk lenkene oppe til venstre.

Gideon på Facebook
.
Gideon på Facebook

 

Gideon-tilgang