Daglig bibellesing

Guds ord hver dag

Vi tror at Bibelen er Guds pålitelige ord. Skriften alene er den avgjørende norm i alle spørsmål om tro og liv. Alt Bibelen slår fast som sant, er bindende for Kristi kirke. Bibelen forstås ut fra sitt eget vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans frelsesverk. Guds ord både avslører synden og setter mennesker fri. Slik er Ordet Åndens middel til å skape sann tro på Jesus Kristus. 

Vi plasserer og deler ut Det nye testamentet fordi vi tror at Guds ord ikke bare er relevant, men også virkekraftig. Vi tror at Bibelen er mer enn tørr kunnskap og at den som leser og søker etter Guds sannheter for sitt liv, opplever glede, håp og en forvandling.

Bibellesingen i seg selv er kke det som gir liv, men den leder oss til Jesus.

Leser en hele Bibelen som en stor sammenhengende historie kan det virke som at hele det gamle testamentet peker frem mot Jesus, og etter at en har kommet seg forbi evangeliene peker alt tilbake på Jesus igjen.

Det evige liv er å kjenne Jesus.

Last ned vår bibelleseplan her

God lesing!

 

Gideon Bibel App

Gideon ønsker også å sørge for at Bibelen er tilgjengelig hele tiden. Last ned Gideon Bibel nå, så har du alltid Guds ord for hånden, eller ihvertfall i lommen

Trykk her for å laste ned vår bibel app

Daglig bibellesing

Kontakt oss

Norsk Gideon
Baker Østbys v 5
1351 Rud, Norway

67 13 95 20

Kontonr er: 8200.01.39935

Vipps Norsk Gideon: 19938

FOR MEDLEMMER

FOR FORMENN

Powered by Cornerstone