Jesus som din frelser

Søk Ham

Mange mennesker søker etter Gud, kanskje uten å vite at det er Gud en søker. Er du er en av disse? Bibelen inneholder svar på flere av livets vitale spørsmål, og - viktigst - den kan hjelpe deg å forstå hvordan du kan ha et rett forhold til Gud. Her er noen utvalgte vers:

Gud elsker deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Joh 3,16

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Rom 5,8

Alle er syndere

For alle har syndet og mangler Guds herlighet

Rom 3,23

For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig ikke en eneste.

Rom 3,10

Guds tilbud til syndere

Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 6,23

Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Joh. 1,12

Alle kan bli frelst

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. 

Åp 3,20

Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Rom 10,13

Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

Joh 20,31

 

 

Send oss gjerne din fortelling!
Kontakt oss

The Gideons International in Norway

Malmskriverveien 4, 
1337 Sandvika, Norway

Telefon: 67 13 95 20

post@gideon.no

org.nr: 969 960 702

Kontonr: 8200.01.39935

Vipps: 19938

Styremedlem

Powered by Cornerstone