Vitnesbyrd

Vitnesbyrd fra USA med norsk oversettelse fra 2019

https://www.youtube.com/watch?v=OiQdcKSVm0o&t=28s

Jane Christiansen

 

Kontakt oss

The Gideons International in Norway
Baker Østbys v 5
1351 Rud, Norway

Telefon: 67 13 95 20

org.nr: 969 960 702

Kontonr: 8200.01.39935

Vipps: 19938

Styremedlem

Powered by Cornerstone