Hvem er Gideon

Vi er kristne forretningsmenn, ledere og fagkvalifiserte menn, dedikert for å vinne andre for Herren Jesus Kristus

Gideon er resultatet av et møte mellom to menn på et hotellrom som ønsket å knytte forretningsreisende sammen for evangelisering. Det var et ønske om å stå sammen som kristne og oppmuntre hverandre til å være et vitne på jobb og i hverdag. I 1908, ni år senere, plasserte Gideon ut de første biblene på hotellrom.

I Norge ble vi etablert i 1930 som Handelsreisendes kristelige forening (HKF) og i 1934 ble det besluttet å gå inn for bibelspredning på hoteller. Det var den gang fire hoteller plassert i Oslo, Halden og Egersund som var de første til å motta bibler fra HKF. Organisasjonen vokste utover i landet og flere så fordelen av å stå sammen som kristne handelsreisende og det ble dannet foreninger flere plasser i landet. I 1946 ble  Handelsreisendes kristelige forbund stiftet, forsatt med HKF som forkortelse. I 1948 fikk HKF for første gang besøk av den amerikanske broderforeningen "The Gideons" og her ble tanken om et nærmere samarbeid etablert.  Den 23. juli i 1951 ble HKF tatt opp som assosiert medlem i The Gideons International. En annen tilslutningform vokste frem på 70-tallet og den 8. juli i 1978 ble Norsk Gideon - HKF et nasjonalt forbund i The Gideons International.

Siden starten i 1899 har Gideon utviklet seg til en voksende og verdensvid organisasajon med arbeid i over 200 land, 13 nasjonale forbund og med over 270.000 medlemmer verden over.

Vi eksisterer idag for å bringe evangeliet ut til de som ikke kjenner Jesus Kristus for at de skal kunne bli kjent med Han som sin personlige frelser. Dette gjør Gideon gjennom å knytte disse yrkesgruppene sammen til tjeneste og å være et personlige vitne i vår hverdag. Vi deler også ut testamenter til utvalgte steder hvor evangeliet om Jesus Kristus ikke har fått sin naturlige plass.

 

 

Kontakt oss

Norsk Gideon
Baker Østbys v 5
1351 Rud, Norway

67 13 95 20

Kontonr er: 8200.01.39935

Vipps Norsk Gideon: 19938

FOR MEDLEMMER

FOR FORMENN

Powered by Cornerstone