Kvinner deltar aktivt

Kvinnene, gideonitters ektefeller, kom i gang med utdeling av Bibler og Nytestamenter hos oss i 1945 og deltar aktivt i dag gjennom sine avdelinger over det meste av landet.
Kvinner deltar aktivt

The Gideons International var fra starten en organisasjon for menn. Det betyr ikke at kvinner har vært utelukket fra å delta i arbeidet. De har vært aktivt med allerede fra 1930 årene i Norge og hadde fire regionale grupper allerede før krigen. Internasjonalt ble deres merke tatt i bruk allerede i 1903 – Gideonkrukken omkranset av blomster.

Dette arbeidet har betegnelsen Auxiliary. I tillegg til at gruppene er aktive i bønn og har faste møter deler de også ut Nytestamenter til medarbeidere i helsesektoren (sykehus, sykehjem, lege- og tannlegekontorer, studenter ved sykepleieskoler og helsefaglige skoler). Dessuten deler de ut Guds ord i kvinnefengsel og deltar i utlevering av Nytestestamenter på skoler, festivaler m.v.

Det personlige vitnesbyrd er også av stor viktighet for kvinnene i Gideon hvor også våre «evangeliseringstestamenter» gis ut. Kvinnene har sitt eget landsstyre som kommuniserer tett med mennenes og har flere fellesmøter med disse i løpet av året. Deres synspunkter og forslag tillegges stor vekt i vår organisasjons besluttende organer.

Både internasjonalt i våre 200 land og her i Norge er salg av spesielle kort en viktig inntektskilde i bibelsprednings-arbeidet. Dette ledes av Auxiliary. Organisasjonens medlemsblad, Gideonbladet, er felles for Gideon- og Auxiliary-medlemmer.

Auxiliary gjør et meningsfylt og på alle måter fullverdig arbeid for å fremme våre hovedmålsettinger. Vi ønsker oss flere medlemmer!

Kvinner deltar aktivt

Kontakt oss

The Gideons International in Norway

Malmskriverveien 4, 
1337 Sandvika, Norway

Telefon: 67 13 95 20

post@gideon.no

org.nr: 969 960 702

Kontonr: 8200.01.39935

Vipps: 19938

Styremedlem

Powered by Cornerstone