Ofte stilte spørsmål

Hva tror vi i Gideon på

Norsk Gideon er et nasjonalt forbund i The Gideons International og er en mangfoldig organisasjon, som representerer mange evangeliske kirkesamfunn - alle med samme mål om å spre evangeliet om Jesus Kristus.

Alle gideonitter opprettholder disse kjerneverdiene:

  • Bibelen er det inspirerte og ufeilbare Guds ord.
  • Herren Jesus Kristus er Guds sønn.

Alle gideonitter må også:

  • Ha mottatt Jesus som sin personlige frelser.
  • Strebe etter å følge Ham i sitt daglige liv.
  • Være medlemmer med et godt forhold til sin menighet/forsamling.
  • Ha en anbefaling fra en sentral person i sin menighet eller sin lokale Gideon-avdeling.

 

Er det noen som i det hele tatt leser Bibelen som ligger på hotellrommene?

Ja! Hver bibel plassert i et hotellrom rundt i verden har et potensiale til å nå opptil 2300 mennesker i dens seks-års beregnede levetid. Undersøkelser fra hotellbransjen forteller oss at omtrent 25 % av reisende leser nytestamentet som er plassert i deres hotellrom.

 

Er Norsk Gideon et kirkesamfunn eller en kirke?

Vi er ingen av delene. Norsk Gideon er en organisasjon som samarbeider med evangeliske menigheter og forsamlinger. Våre medlemmer kommer fra mange forskjellige kirkesamfunn. Vi vil være menighetens/kirkens forlengede arm ut og deler et felles ønske om å se de ufrelste komme til Kristus.

 

Hvem er kvalifisert til å bli med i Norsk Gideon?

Kristne forretningsmenn, ledere eller fagkvalifiserte menn i alderen 21 og eldre, samt pensjonerte i samme yrkeskategori, med de samme kjerneverdiene som Gideon, kan bli medlemmer. I tillegg til å møte disse kriteriene, må en også ha en anbefaling fra en sentral person i sin menighet eller fra sin lokale Gideon-avdeling.

For mer informasjon om å bli medlem i Norsk Gideon, gå inn på "Bli medlem" på denne nettsiden, eller ta kontakt via post@gideon.no

 

Kan jeg få bibler eller nytestamenter til min kirke eller for mitt personlige bruk?

Vårt oppdrag er å nå ut til de fortapte. Vi deler ikke ut bibler eller nytestamenter til enkeltmennesker i menigheter, våre kirkepartnere, eller andre organisasjoner for deres egne utdelinger. Våre unike metoder er å nå de som ikke kjenner Jesus, gjennom personlig vitnetjeneste av det enkelte Gideon-medlem og utdelinger utført av Gideon-medlemmer til utvalgte steder hvor Bibelen ikke har fått sin naturlige plass.

Vi verken overlapper, dupliserer eller strider imot den enkeltes menighet eller forsamling sitt naturlige arbeidsområde. Istedet ønsker vi å være en en forlenget misjonsarm for menighetene og forsamlingene.

Hvis du leter etter en bibel for eget bruk, ønsker vi deg velkommen til å besøke «Les Bibelen»  på denne nettsiden.

 

 

Kontakt oss

Norsk Gideon
Baker Østbys v 5
1351 Rud, Norway

67 13 95 20

Kontonr er: 8200.01.39935

Vipps Norsk Gideon: 19938

FOR MEDLEMMER

FOR FORMENN

Powered by Cornerstone