Et unikt fokus

EN ånd, EN enhet, EN visjon. Kjemper med ett sinn for troen på evangeliet

Vi er medlemmer som er knyttet sammen med et kall fra Gud. Vi er menn som, sammen med våre koner i en integrert del, kjemper med glede for å nå mennesker med de Gode nyheter.

Med EN Visjon menes å arbeide sammen i EN ånd og i EN enhet:

  • Som kristne forretningsmenn, ledere og fagkvalifiserte menn.
  • Med våre ektefeller som en bekreftelse på Bibelens ord om ekteskapet.
  • Med evangeliske kirkesamfunn, menigheter og forsamlinger som våre partnere i et stort felleskap.

En rik historie om å gå sammen

The Gideons International ble etablert i 1899. Våre grunnleggere innså at kristne menn hadde et behov for å bli styrket og oppmuntret i sin vandring med Gud og ved å stå sammen i tro, ville de kunne utrette store ting i Guds vinmark. I disse første år lå fokuset på hva en mann er fremfor Gud, med styrken og kraften i hans personlige vitnespyrd. Gjennom å knyttes sammes i tjeneste ble gideonitter oppmuntret og utfordret til å styrke sin vitnetjeneste, og på denne måten også oppfylle sitt ansvar som fedre og menn i hjem og menigheter.

Deling av vår personlige tro

"Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.." Matt. 28.19

Som medlemmer i Gideon deler vi vår personlige tro. Vi ser ofte mennesker idag som trenger noen å komme sammen med i deres søken etter å finne den sanne vei til frelse, som kun er tilgjengelig ved Guds nåde. I de muligheter som dukker opp i vår hverdag ønsker vi å ta tid til å dele evangeliets budskap med venner, familie, arbeidskolleger og forretningspartnere.

Utdeling av Guds ord

Vi tror at ved å dele ut Guds ord planter vi et virkekraftig ord som Gud kan bruke i sin tid (1.Kor. 3,6). Dette muliggjør at mange kan lese sannheten for seg selv (Joh. 8,32), som et levende, virkekraftig ord (Hebr. 4,12) og gjør det lettere for dem som vi frimodig når med gode nyheter (2. Tim. 2, 2).

Gideons medlemmer deler sitt personlige vitnesbyrd og deler ut Guds ord til medisinsk personell, insatte i fengsler, skoleelever/studenter i 8. klasse og oppover, samt til de vi ellers kommer i kontakt med i vår hverdag. Nytestamenter er også plassert ut av Gideons medlemmer og deres koner på strategiske plasser som hoteller, overnattingssteder, sykehus, sykehjem og legekontorer.

 

 

Kontakt oss

Norsk Gideon
Baker Østbys v 5
1351 Rud, Norway

67 13 95 20

Kontonr er: 8200.01.39935

Vipps Norsk Gideon: 19938

FOR MEDLEMMER

FOR FORMENN

Powered by Cornerstone