Gi en bibelgave

Nasjonalt misjonsarbeid


Det er ennå mange i Norge som ikke kjenner Jesus som sin personlige frelser. Gi en gave til arbeidet i Norge som sikrer at vi kan trykke nytestamenter, og at vi når ut med evangeliet til de som ennå ikke er nådd. Alt overskudd vil gå til internasjonal bibelspredning.

Kontakt oss

The Gideons International in Norway

Malmskriverveien 4, 
1337 Sandvika, Norway

Telefon: 67 13 95 20

post@gideon.no

org.nr: 969 960 702

Kontonr: 8200.01.39935

Vipps: 19938

Styremedlem

Powered by Cornerstone