Gaver til internasjonal misjon

Du kan være med å utgjøre en forskjell

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Sal 119,105

Det er ikke noe som er mer kraftfullt og mer livsforvandlende enn evangeliet. Når mennesker får et møte med Jesu Kristi kjærlighet gjennom hans ord, blir deres liv helt forvandlet. Ved å gi en gave til Gideon vil dine penger omsettes til nytestamenter, slik at flere får et møte med Jesus.

Du kan velge å gi en engangssum eller månedlig. 

Mange av våre over 200 land har selv lite midler og er avhengig av penger fra andre land for å nå ut med evangeliet. En stor andel av gavene går uavkortet til trykking av bibler og nytestamenter for internasjonal bibelspredning. 

Kontakt oss

The Gideons International in Norway

Malmskriverveien 4, 
1337 Sandvika, Norway

Telefon: 67 13 95 20

post@gideon.no

org.nr: 969 960 702

Kontonr: 8200.01.39935

Vipps: 19938

Styremedlem

Powered by Cornerstone