Hvordan oppsto Gideon?

Kristne forretningsmenn, fagkvalifiserte og ledere

Vi bringer evangeliet ut til de som ikke kjenner Jesus Kristus for at de skal kunne oppleve Han som sin personlige frelser. Dette gjør Gideon gjennom å knytte medlemmer sammen til tjeneste, og å være personlige vitner i vår hverdag. Vi deler også ut testamenter på utvalgte steder hvor evangeliet om Jesus Kristus gjerne ikke har en selvsagt plass.

Gideon er resultatet av et møte mellom to menn på et hotellrom som ønsket å knytte handelsreisende sammen for evangelisering. Det var et ønske om å stå sammen som kristne og oppmuntre hverandre til å være et vitne på jobb og i hverdag. I 1908, ni år senere, plasserte Gideon ut de første biblene på hotellrom.

I Norge ble vi etablert i 1930 som Handelsreisendes kristelige forening (HKF) og i 1934 ble det besluttet å gå inn for bibelspredning på hoteller. Den gang var det hoteller i Oslo, Halden og Egersund som var de første til å motta bibler fra HKF. Organisasjonen vokste og det ble dannet foreninger flere steder i landet. I 1946 ble  Handelsreisendes kristelige forbund stiftet, forsatt med HKF som forkortelse. I 1948 fikk HKF for første gang besøk av den amerikanske broderforeningen "The Gideons" og her ble tanken om et nærmere samarbeid etablert.  Den 23. juli i 1951 ble HKF tatt opp som assosiert medlem i The Gideons International. En annen tilslutningform vokste frem på 70-tallet og den 8. juli i 1978 ble Norsk Gideon - HKF et nasjonalt forbund i The Gideons International.

Siden starten i 1899 har Gideon utviklet seg til en voksende og verdensvid organisasjon med arbeid i over 200 land,13 nasjonale forbund og med over 270.000 medlemmer verden over.

 

Kontakt oss

The Gideons International in Norway

Malmskriverveien 4, 
1337 Sandvika, Norway

Telefon: 67 13 95 20

post@gideon.no

org.nr: 969 960 702

Kontonr: 8200.01.39935

Vipps: 19938

Styremedlem

Powered by Cornerstone