Skulder til skulder

Et felles mål

Vi er medlemmer som ønsker å gjøre Guds vilje. Vi er menn som, sammen med våre ektefeller, arbeider for å nå mennesker med de gode nyheter.

Vi står sammen

  • som kristne forretningsmenn, ledere og fagkvalifiserte menn.
  • med våre ektefeller, som en bekreftelse på Bibelens ord om ekteskapet.
  • med evangeliske menigheter og forsamlinger som partnere i et felleskap.

En rik historie 

Våre grunnleggere innså at kristne menn hadde et behov for å bli styrket og oppmuntret i sin vandring med Gud. Ved å stå sammen i tro, ville de kunne utrette store ting på Guds vinmark. I disse første år lå fokuset på hva en mann er fremfor Gud, med styrken og kraften i hans personlige vitnesbyrd. 

Deling av vår personlige tro

"Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler..." Matt. 28,19

Som medlemmer i Gideon deler vi vår personlige tro. Vi ser ofte mennesker idag som trenger noen å komme sammen med i deres søken etter å finne den sanne vei til frelse. Denne er kun tilgjengelig ved Guds nåde. I de muligheter som dukker opp i vår hverdag ønsker vi å ta tid til å dele evangeliets budskap med venner, familie, arbeidskolleger og forretningspartnere.

Utdeling av Guds ord

Vi tror at ved å dele ut Guds ord planter vi noe som Gud kan bruke i sin tid (1.Kor. 3,6). Dette muliggjør at mange kan lese sannheten for seg selv (Joh. 8,32), som et levende, virkekraftig ord (Hebr. 4,12) og gjør det lettere for dem som vi frimodig når med gode nyheter (2. Tim. 2, 2).

Gideons medlemmer deler sitt personlige vitnesbyrd og deler ut Guds ord til medisinsk personell, insatte i fengsler, skoleelever i 8. klasse og oppover til studenter ved høgskoler og universiteter, men også til de vi ellers kommer i kontakt med i vår hverdag. Nytestamenter er også plassert ut av Gideons medlemmer og ektefeller på viktige steder hvor folk ferdes som hoteller, overnattingssteder, sykehus, sykehjem og legekontorer.

 

 

Kontakt oss

The Gideons International in Norway

Malmskriverveien 4, 
1337 Sandvika, Norway

Telefon: 67 13 95 20

post@gideon.no

org.nr: 969 960 702

Kontonr: 8200.01.39935

Vipps: 19938

Styremedlem

Powered by Cornerstone