Ofte stilte spørsmål

Hva tror vi i Gideon på?

The Gideons International in Norway er et nasjonalt forbund i The Gideons International og er en mangfoldig organisasjon, som representerer mange evangeliske kirkesamfunn - alle med samme mål om å spre evangeliet om Jesus Kristus.

Gideonitter holder fast på disse kjerneverdiene:

  • Bibelen er det inspirerte og ufeilbare Guds ord.
  • Jesus Kristus er Guds sønn.

Gideonitter:

  • Har mottatt Jesus som sin personlige frelser.
  • Streber etter å følge Ham i sitt daglige liv.
  • Er medlemmer som har et godt forhold til sin menighet eller forsamling.
  • Har en anbefaling fra en sentral person i sin menighet eller den lokale Gideon-avdeling.

 

Er det noen som leser Bibelen som ligger på hotellrommene?

Ja! Hver bibel plassert i et hotellrom rundt i verden har et potensiale til å nå opptil 2300 mennesker i dens seks-års beregnede levetid. Undersøkelser fra hotellbransjen forteller oss at omtrent 25 % av reisende leser nytestamentet som er plassert i deres hotellrom.

 

Er The Gideons International in Norway et kirkesamfunn?

Nei, The Gideons International i Norge er en organisasjon som samarbeider med evangeliske menigheter og forsamlinger. Våre medlemmer kommer fra mange forskjellige kirkesamfunn. Vi vil være menighetens og kirkens forlengede arm ut og deler et felles ønske om å se de ufrelste komme til Kristus.

 

Hvem er kvalifisert til å bli medlem?

Kristne forretningsmenn, ledere eller fagkvalifiserte menn i alderen 21 og eldre, samt pensjonerte i samme yrkeskategorier, med de samme kjerneverdiene som Gideon, kan bli medlemmer. I tillegg til å møte disse kriteriene, må en også ha en anbefaling fra en sentral person i sin menighet, eller fra den lokale Gideon-avdeling.

Auxliliary er navnet på den organisasjon gideonittenes ektefeller er med i.

For mer informasjon om å bli medlem i The Gideons International in Norway, gå inn på "Jeg vurderer å bli medlem..." på denne nettsiden, eller ta kontakt via post@gideon.no

 

Kan jeg få bibler eller nytestamenter til min kirke eller for personlig bruk?

Vårt oppdrag er å nå ut til de ikke-troende. Som organisasjon deler vi ikke ut bibler eller nytestamenter til enkeltmennesker i menigheter. Det kan det enkelte medlem gjøre som et personlig vitnesbyrd.

Vi verken overlapper, eller strider imot den enkeltes menighets naturlige arbeidsområde. Istedet ønsker vi å være en forlengelse av det arbeid som gjøres.

Hvis du leter etter en bibel for eget bruk, ønsker vi deg velkommen til å besøke «Les Bibelen»  på denne nettsiden.

 

Trenger vi en organisasjon for menn i vår tid?

Formålet for Gideon er å dele evangeliet om Jesus for at mennesker skal bli frelst.

Dette er hovedfokus for hele den internasjonale virksomheten. Vi arbeider på flere måter:

  • Vi skaper et forum for medlemmene hvor vi kan møtes, snakker om det å være en god kristen på jobb, i familien, og blant venner
  • Vi lærer av hverandres erfaringer og det materiell vi benytter i forbundet slik at vi er bedre rustet for å gi et personlig vitnesbyrd
  • Vi samtaler med dem vi treffer om det å stole på Guds Ord og leve med et fremtidshåp ut over dette livet.
  • Vi gjør en praktisk innsats gjennom å gi Bibler og Nytestamenter til hoteller, sykehus, institusjoner, fengsler og skoler.  

Vi har vært og er fortsatt en mannsorganisasjon, men ønsker samtidig deltakelse og støtte fra våre ektefeller. Vi definerer disse som en helt integrert del av arbeidet, kjent som Auxiliary. Både menn og kvinner motiverer hverandre til personlig evangelisering. Dette skjer i lokale fora, de ulike avdelinger i landet, samtidig som begge grupper også har en mulighet for å samhandle med folk i andre land. Vi representerer de samme åndelige verdier.

Noen ser ut til å tenke at vi ikke inkluderer kvinner nok og at de ikke har reelle oppgaver. Virkeligheten er faktisk motsatt.

 

Kontakt oss

The Gideons International in Norway

Malmskriverveien 4, 
1337 Sandvika, Norway

Telefon: 67 13 95 20

post@gideon.no

org.nr: 969 960 702

Kontonr: 8200.01.39935

Vipps: 19938

Styremedlem

Powered by Cornerstone