Jeg vurderer å bli medlem

"The Gideons International er mesterlig posisjonert som en veiviser for evangelisering." Billy Graham

  •    Har du hjerte for å nå de ufrelste?
  •    Har du en iver etter å dele evangeliet med andre?
  •    Er du med i en evangelisk menighet, forsamling eller Den norske kirke?
  •    Er du kvalifisert gjennom ditt yrke?

Hvis ja, er kanskje dette en organisasjon for deg

Hvorfor bli medlem av Gideon?

  • Du vil ha privilegiet å bli forent med andre likesinnede menn, og gjennom det bli oppmuntret til å dele Guds ord.
  • Du vil kunne kjenne på velsignelse av å dele ut Bibelen og Det nye testamentet og gi andre mulighet til å lese om Ham.
  • Du vil bli del av et internasjonalt fellesskap av mennesker med samme grunnleggende verdier.
  • Du får tilgang til opplæring og materiell som hjelper deg i din personlige vandring med Herren.

Fyll ut feltene under og få sjansen til å være en del av dette globale nettverket hvis primære formål er å bringe de tapte sjelene til frelse i Jesus Kristus.

Jeg vurderer å bli medlem

Bli medlem av Gideon
Kontakt oss

The Gideons International in Norway

Malmskriverveien 4, 
1337 Sandvika, Norway

Telefon: 67 13 95 20

post@gideon.no

org.nr: 969 960 702

Kontonr: 8200.01.39935

Vipps: 19938

Styremedlem

Powered by Cornerstone